Alphapark Keszthely bevásárlóközpont Legyél Te is Alphapark Keszthely Nagykövet játékának szabályzata Megnyerhető teszt termékek felajánlója: SPECTRUM BRANDS HUNGARIA KFT. 2024. július

 

 1. A játék, szervezők, megbízottak

ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.; MNB nyilvántartási szám: 1211-7; képviseletében eljár az Erste Alapkezelő Zrt. által adott állandó meghatalmazás alapján az ERSTE Asset Management GmbH – Magyarországi Fióktelepe – székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26. 9. em., cégjegyzékszám: 01-17-001489), mint az Alphapark Keszthely Bevásárlóközpont ingatlan tulajdonosa, adatkezelő (a továbbiakban: Szervező) másrészről a

Szubjektív Média Szolgáltató és Gyártó Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1115 Budapest, Etele út 64/B 9. em. 30. ajtó, cégjegyzékszám: 01-09-890713, adószám: 14140879-2-43), mint vállalkozó, adatfeldolgozó (a továbbiakban: Megbízott)

és a SPECTRUM BRANDS HUNGARIA KFT. (székhely: 1191 Budapest, Ady E. út 42-44. 1. em., cégjegyzékszám: 01 09 073328, adószám: 10468269-2-43, , mint teszt termék felajánló (a továbbiakban: Felajánló)

a https://www.facebook.com/alphaparkkeszthely elérhető oldalon meghirdetett és a https://alphaparkkeszthely.hu/alphapark-nagykovet/  oldalon részletezettek szerint közös szervezésben bonyolít le Legyél Te is Alphapark Keszthely Nagykövet játékot.

Kik vehetnek részt a játékban?

 • A játékban való részvétel feltétele, hogy a játékos rendelkezzen egy olyan személyes Instagram profillal, mely publikus és amelyet minimum 1000 fő követ.
 • A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos).
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.
 • Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.
 • A Játékban a Szervező és az adatfeldolgozó Megbízott dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói nem vehetnek részt.
 • A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte jelen a Játékszabályzatot és Adatkezelési tájékoztatót, és azokat feltétel nélkül elfogadja.
 • Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.
 • A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik.
 • Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
 1. A játék időtartama, menete

Játék időtartama: 2024.07.01-től 2024.07.10. 23:59 óráig tart

A  kiválasztás: 2024.07.11-től 2024.07.12-ig, a Szervező és a Megbízott kiválasztása döntése szerint, a megnyerhető teszt termékek kipróbálására leginkább megfelelőnek tartott 4 játékos kiválasztásával.

Eredményhirdetés: 2024.07.12., regisztrációkor megadott email címen és opcionálisan az Alphapark Keszthely Facebook és/vagy Instagram platformján üzenőfali bejegyzés formájában

Megnyerhető teszt termékek:

1 db Remington Sapphire Luxe meleglevegős hajformázó

1 db Remington Sapphire Luxe hajsimító

1 db Russell Hobbs Cook@Home 3-in-1 Panini sütő/grill & sütőlap

1db Russell Hobbs Steam Genie Blue kézi gőzölő

Kiválasztottak száma: 4 játékos

Pót-kiválasztott játékos szám: 4 játékos

Egyéb: 1 kiválasztott játékos 1 db terméket nyer a teszt termékek közül. Hogy a teszt termékek közül a kiválasztott játékosok melyiket nyerik meg, annak eldöntése a Szervező és a Megbízott joga

A játék menete: A játékosok https://alphaparkkeszthely.hu/alphapark-nagykovet/ oldalon regisztrálnak a játékba, mely lehetőségről az Alphapark Keszthely Facebook és Instagram oldalán Legyél Te is Alphapark Keszthely Nagykövet címmel üzenőfali bejegyzést teszünk közzé. A regisztráció során a játékba jelentkező megadja a kapcsolatfelvételi adatait és néhány kérdésre válaszol a Legyél Te is Alphapark Keszthely Nagykövet játékkal kapcsolatban. Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és esélye legyen a Szervező és Megbízott döntése szerint a kiválasztott nyertesek közé kerülni, s ezáltal jogosult lehessen a teszt termékre, ahhoz a Szervező Facebook és Instagram oldalára kikerülő játékfelhívás szerint kell eljárnia (Például: Regisztrálj a megadott határidőn belül!). Szervező a https://alphaparkkeszthely.hu/alphapark-nagykovet/ oldalon pontosítja a Legyél Te is Alphapark Keszthely Nagykövet játék mechanizmusát, a nyertesek számát. A játékosok a regisztrációjukkal válnak jogosulttá a kiválasztásra és a játékban való részvételre. A nyerteseket a Szervező és a Megbízott a regisztrálók adatbázisából azon szempont szerint választja ki, hogy az éppen aktuális Alphapark Keszthely eseményhez kötődően (pl. 2024. augusztus 10. Shopping Day promóció) a Legyél Te is Alphapark Keszthely Nagykövet játékhoz milyen teszt termékek felajánlása ill. nyereményfelajánlás érkezett be a Felajánlótól. 1 kiválasztott játékos 1 db terméket nyer a teszt termékek közül. Hogy a teszt termékek közül a kiválasztott játékosok melyiket nyerik meg, annak eldöntése a Szervező és a Megbízott joga.

 1. Teszt termékek, kiválasztott játékosok

A Játék során a játékosok között a 2. pontban részletezett teszt termék kerül kiosztásra, a 2. pontban meghatározott módon. A nyeremény készpénzre nem váltható és át nem ruházható.

A nyertes kiválasztott játékos nevét az eredményhirdetést követően a játékba történt regisztrációkor megadott email címen és opcionálisan az Alphapark Keszthely Facebook és Instagram oldalán tesszük közzé legkésőbb a kiválasztást követő sikeres kapcsolatfelvétel után 48 órán belül. Pót-nyertesek kiválasztásának jogát fenntartja magának a Szervező, de az is elképzelhető, hogy új pót-nyertest nem hirdetünk, a nyertes kiesése esetén a díjat egy későbbi játék során osztjuk ki.

 1. A kiválasztott játékosok értesítése

Nyilvánosságra hozatal: a kiválasztott játékos neve az Alphapark Keszthely Facebook-és/vagy Instagram oldalán, Legyél Te is Alphapark Keszthely Nagykövet nyertesei tárgyú üzenőfali posztban.

4.1. A nyertest a 2. pontban részletezettek szerint, a nyertes kiválasztását követően 48 órán belül Megbízott értesíti a nyertes által a játékban történt regisztrációjakor megadott email címén. A sikeres kapcsolatfelvételt követően a Megbízott 2 napon belül a nyertes nevét közzé teszi egy Legyél Te is Alphapark Keszthely Nagykövet című üzenőfali posztban az Alphapark Keszthely Facebook és/vagy az Instagram oldalán.

4.2. Amennyiben a kiválasztott játékost a Megbízott nem tudja elérni a játékban regisztrált elérhetőségeken, úgy a Megbízott az 4.1. pontban írt közzététel formájában teljesíti a kiválasztott játékos tájékoztatására szolgáló feladatát. Amennyiben a játék során, a kiválasztott játékos önkéntes hozzájárulással megadta az email címét, úgy a Megbízott email üzenetben veszi fel a kapcsolatot a nyertessel, hogy tájékoztassa arról, hogy a 2. pont szerint kiválasztásra került és nyert, s ezen email elküldését követő 5 munkanapon belül nyertes játékos fel kell vegye a kapcsolatot a Megbízottal email válasz formájában.

 • A kapcsolatfelvétel célja minden esetben a teszt termék átvételének részleteinek egyeztetése, a kapcsolatfelvétel módja az 5. pont szerint történik.
 • Amennyiben a nyertes nem jelentkezik, és ezért nem sikerül felvenni a kapcsolatot az erre megadott 5 munkanapon belül, a kiválasztott játékos nem jogosult a nyereményre.
 • A kiválasztott játékos személyének azonosításához és ellenőrzéséhez a Szervező vagy Megbízott kötelezheti a kiválasztott játékost a személyazonosságának igazolására.
 • Amennyiben a kiválasztott játékos nem a tájékoztató üzenetben/emailben foglaltaknak megfelelően jár el, vagy pl. a postázáshoz, vagy adózáshoz nélkülözhetetlen, bekért adatok közül egyet vagy többet nem hajlandó a Szervező vagy Megbízott rendelkezésére bocsátani írásban, úgy jogosulatlanná válhat teszt termékre.
 1. A kiválasztott játékos jogosultságának elvesztése

Kiválasztott játékos nem jogosult a teszt termék átvételére, ha:

 • a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 18. életévét;
 • kiválasztott játékos nevét közzé tevő a játékban megadott email címre kiküldött értesítő levélre, maximum 5 munkanapon belül nem válaszol;
 • vagy a kiküldött értesítő emailben részletezett, 4.1. pont szerinti tartalomgyártásra vonatkozó vállalását nem teljesíti.
 • bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;
 • jelen szabályzat bármely pontját megsérti;
 • a kapcsolatfelvételt követően az adózáshoz szükséges adatait nem adja meg.
 1. Teszt termék átvétele

Megbízott a nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel az 5. pontban részletezett módon egyezteti. A Játékosok kötelesek együttműködni a teszt termék átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a teszt termék átvétele meghiúsul így a teszt termék a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt és a Megbízottat semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban. A teszt termék átvételének végső időpontja a Szervező vagy Megbízott által a kiválasztott játékossal történt sikeres kapcsolatfelvételétől számított 30 nap.

A kiválasztott játékos nyereményét, a teszt terméket postai úton kézbesítjük, amennyiben a kiválasztott játékos az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadta.

 1. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a kiválasztott játékos részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 1. Adatkezelés és adatvédelem

Az adatkezelés célja: nyereményjátékokhoz kapcsolódó adatbázis kezelés.

Részletezve: az Alphapark Keszthely  https://www.instagram.com/alphapark_keszthely/ címen elérhető oldalán szervezett Facebook és Instagram üzenőfali nyereményjátékhoz kapcsolódó játékosok játékban történő részvételükkor megadott adatainak adatkezelése a játék biztonságos lebonyolítása érdekében, a játék időtartama alatt a játékhoz kapcsolódó információk közlésére, a nyertes értesítése, a nyereményjáték rész- és végeredményéről tájékoztatás, köszönetnyilvánítás, hogy játszottak a nyereményjátékban.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása; a Számviteli tv. 169. § (2) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok köre: azonosítószám, nyilvános adatlap (profilkép, az életkor 18 év feletti-e, nem, egyéb nyilvános adatok), email cím, a játékos életkora, lakhelyének települése, valamint a nyertes neve, anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átvevő és az átvevő aláírása, valamint meghatalmazás esetén két tanú neve, személyi igazolványszáma és aláírása.

Az adatkezelési időtartama: a játék lezárásáig.

Az adatok törlésének határideje:

 • A rögzített adatok a nyereményjáték lezárását követő 30 nap elteltével törlésre kerülnek.
 • A direktmarketing célú megkereséshez adott önkéntes hozzájárulás tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.
 • Az átvételi elismervényen felvett adatok (a nyertes neve, anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átadó és az átvevő aláírása, valamint meghatalmazás esetén két tanú neve, személyi igazolvány száma és aláírása) tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján nyolc év.
 • A direkt marketing üzenetek továbbításához adott hozzájárulás visszavonását és a személyes adatok törlését vagy módosítását az alábbi elérhetőségeken lehet kérni: § e-mail útján az info@marketcentral.hu címen, továbbá § postai úton a Market Central Ferihegy bevásárló park, 2220 Vecsés, Fő út 246-248. címen.

Az Alphapark Keszthely teljes körű adatkezelési tájékoztatója: https://jatekszabaly.eu/adatvedelmi-es-adatbiztonsagi-szabalyzat/

Adatfeldolgozó:

 • Szubjektív Média Kft, 1115 Budapest, Etele út 64/b

EGYÉB RENDELKEZÉSEK

 1. Azáltal, hogy a Játékos részt vesz a játékban,
 • hozzájárulását adja ahhoz, hogy amennyiben kiválasztott játékos lesz a Játékban, akkor a megnyert teszt termék kézbesítéséhez nélkülözhetetlen személyes adatait (név, email cím, postacím, adószám és egyéb az 5. pontban leegyeztetett kapcsolatfelvételi úton, általa önkéntesen megadott személyes adatait), a Szervező és az Adatfeldolgozó a nyeremény kézbesítése céljából az Információs Önrendelkezési Jogról és az Információ Szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje és
 • feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy adatait a Szervező (adatkezelő) jelen Játék lebonyolítása során a megnyert teszt termékek kézbesítése céljából, a játék időtartama alatt felhasználja, valamint, hogy azokat az általa megadott adatok feldolgozásával megbízott adatfeldolgozó (Szubjektív Média Kft.) részére továbbítsa ugyanezen célra.

A Játékosok személyes adatait a Szervező kizárólag a Játékosokkal történő kommunikációra használja, majd azokat a megnyert teszt termékek sikeres átadása után, de legkésőbb a kiválasztott játékossal történt sikeres kapcsolatfelvétel után számított 30 nap múlva törli, kivételt képez

 • amennyiben az aktuális Legyél Te is Alphapark Keszthely Nagykövet játékhoz kapcsolódik egy másik, külön Applikációban történő regisztráció és ezzel párhuzamosan egy másik, a Játékos által elfogadott játékszabály vagy Szerződés
 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a játék szellemével ellentétesen vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 1. Vegyes rendelkezések

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a játékot a Facebook és Instagram semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook and Instagram.

Készült: 2024. 06. 28.