Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás honlap látogatók és nyereményjátékokban résztvevők számára

A ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap (továbbiakban: Adatkezelő) az Európai
Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános
adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint, jelen tájékoztatóval és
folyamatleírással tájékoztatja Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatos minden
tényről. A folyamatban való részvétellel Ön, mint érintett a jelen folyamatleírás szerint válik
az adatkezelés érintettjévé.

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:
Adatkezelő megnevezése: ERSTE Nyíltvégű Ingatlan Befektetési Alap
MNB nyilvántartási szám: 1211-7
Adatkezelő adószáma: 18182587-2-44
Adatkezelő székhelye: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.
Adatkezelő képviselő: ERSTE Alapkezelő Zrt. (székhely: 1138 Budapest,
Népfürdő u. 24-26. 9.em.; Cg.: 01-10-044157)
Adatkezelő tulajdonában lévő
bevásárlóközpont: Market Central Ferihegy Bevásárlóközpont
Bevásárlóközpont címe: 2200 Vecsés, Fő̋ út 246-248.
Adatkezelő e-elérhetősége: erstealapkezelo@erstealapkezelo.hu

AZ ADATKEZELŐ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐJÉNEK (NEVE ÉS) ELÉRHETŐSÉGE
Dr. Lencs Petra elérhetősége: petra.lencs@ngylpartners.hu

1. COOKIES

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
Az Adatkezelő saját honlappal rendelkezik, amely https://marketcentral.hu címen érhető el.
A honlaphoz bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az
ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat.
A weboldal üzemeltetésével, tartalom szerkesztésével, hírlevél szerkesztésével, kiküldésével az
adatbázis karbantartásával kapcsolatos feladatokat, valamint a tárhely szolgáltatást külső
vállalkozások, mint adatfeldolgozók látják el. Az adatbiztonság és az adatvédelmi előírásoknak való
megfelelés biztosítása végett az Adatkezelő az adatfeldolgozókkal minden esetben adatfeldolgozói
szerződést köt, vagy a megbízási szerződés részeként rögzítik az adatfeldolgozásra vonatkozó
szabályokat.
az adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozók:
adatfeldolgozók:
– név: Szubjektív Média Kft.
– székhely: 1115 Budapest, Etele út 64/B

– adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: weboldal üzemeltetésével, tartalom
szerkesztésével, hírlevél szerkesztésével, kiküldésével az adatbázis
karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása.
– név: DiMa.hu Kft.
– székhely: 4032 Debrecen, Békessy Béla utca 9. C. ép. 3. emelet 10.
– adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhelyszolgáltató

A látogatókról személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a weblap Google Analytics által
(IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások stb.), melyek a honlap látogatottsági
statisztikáját szolgálják, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a
Társaság azonban nem kapcsolja össze más adatokkal.
A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és
befejező időpontja, illetve egyesesetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a
böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai
adatokat generál. A honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a
Társaság azonban nem kapcsolja össze más adatokkal.
Az Adatkezelő által használt sütik funkciója: technikai okokból (a látogatás beazonosítása,
preferenciák tárolása…) abból a célból például, hogy az oldal megjelenését az Ön gépe
konfigurációjához igazíthassuk; statisztikai elemzések és forgalomkezelés céljából, amelyek lehetővé
teszik számunkra a weboldal ergonómiai javítását és a szolgáltatásaink fejlesztését; azért, hogy
weblapunkon vagy harmadik fél oldalán az érdeklődési körével kapcsolatos kereskedelmi ajánlatokat
tehessünk Önnek.
Az Adatkezelő a honlap látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri.
A szolgáltatás használata során olyan nem személyes adatok kerülnek továbbításra, amelyek az érintett
azonosítására nem alkalmasak. A Google (Google Inc., Mountain View, California, USA) adatvédelmi
tájékoztatóját itt olvashatja: www.google.hu/policies/privacy
A látogató böngészője beállításakor a sütik kezelésére több lehetőség közül is választhat, így
elfogadhatja vagy el is utasíthatja azok használatát akár részleteiben, akár általánosságban véve, és ezt
bármikor megteheti.

Elsődleges sütik:
– Technikai sütik: Elengedhetetlenek a weboldal megfelelő működéséhez. Lehetővé teszik a weboldal
különböző részei közötti navigálást, és bizonyos funkciók használatát.
– Munkamenet sütik: Olyan ideiglenes sütik, amelyek segítségével a navigálás gyors és egyszerű lesz
az oldalon.
– Állandó sütik: A munkamenet, vagyis az oldal látogatása után egy meghatározott ideig még a
böngészőben maradnak (hacsak a felhasználó nem törli őket).
– Funkcionális sütik: A lehető legjobb felhasználói élmény elérése érdekében észlelik, hogy milyen
eszközről látogatták meg a weboldalt, megjegyzik a felhasználó tevékenységeit, jellemzőit (pl.
tartózkodási hely, nyelv. stb.)
Harmadik féltől származó sütik:
– Teljesítmény sütik: Névtelen és összesített információkat rendszerez a felhasználó online
viselkedéséről (pl. böngésző típus, Internet Protocol (IP) cím, operációs rendszer, meglátogatott weboldal domain cím, weboldal látogatásának dátuma és időpontja stb.) statisztikai célokra és
látogatói profilok létrehozására.
Az általunk használt cookie-k nem gyűjtenek olyan adatokat, amelyek azonosíthatnák a felhasználók
személyét. Honlapunkon szerepelnek olyan linkek is, melyek más olyan weboldalakra terelik a
felhasználót, amelyek nem az Adatkezelő tulajdona (harmadik féltől származó tartalmak, linkek és
plug-in-ek). Az Adatkezelő nem felelős ezen webhelyek adatvédelmi gyakorlatáért.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
A honlap látogatóiról személyhez kötött, automatikus adatrögzítés a felhasználási szokásokról Google
Analytics, valamint cookiek segítségével.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét
célból történő kezeléséhez

KEZELT ADATOK KÖRE:
a látogató internetprotokoll-címe (IP-címe), a látogatás időpontja, a megtekintett oldalak adatai, a
használt böngészőprogram neve, számítógép beállításától függően-a böngésző és az operációs rendszer
típusa.

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét,
hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben
bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az
Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró
bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
Az adatkezelési cél megvalósulásáig (a cél megvalósulásáig), de maximum a rögzítéstől számított 2.
évig tárolja az adatkezelő az adatokat.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását
követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
– kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– kérheti személyes adatainak helyesbítését,
– kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy
az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
– visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
– kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
– élhet adathordozhatósághoz való jogával.

2. HÍRLEVÉL KÜLDÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:

Az Adatkezelő érdeklődőkkel történő minél szorosabb kapcsolattartás céljából, lehetőséget biztosít a
Bevásárlóközpont weboldalán hírlevélre való feliratkozásra.
A hírlevélre természetes személy e-mail címe, neve (vezetéknév és keresztnév) megadásával, az
adatkezelési szabályokhoz való előzetes hozzájárulással iratkozhat fel.
Az Adatkezelő minden esetben biztosítja az előzetes tájékozódáshoz és az önkéntességhez való jogot.
Ezt az adatkezelés megkezdése elött a tájékoztató elérhetővé tételével biztosítja az Adatkezelő.
A hozzájárulást Ön a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő
feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat
önkéntes bepipálásával.
Hírlevelet csak olyan természetes személynek küld az Adatkezelő, aki azt az Adatkezelő
kommunikációs vagy marketing csatornáján kifejezetten hozzájárult.

LEIRATKOZÁS:
Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása során megadott adatait,
ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik a feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található
„Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel nem
keresi meg Önt. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.
A hírlevélről az érintett e-mail cím használója bármikor, ingyenesen, közvetlenül leiratkozhat.
Amennyiben vissza kívánja vonni a Társaság részére, a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását (azaz
le kíván iratkozni a hírlevélről, visszavonja hozzájárulását), úgy ezt info@marketcentral.hu vagy a
hirlevel@marketcentral.hu címre küldött elektronikus levélben teheti meg, vagy a hírlevelet
tartalmazó e-mail-ben (elektronikus üzenet) lehetőség van közvetlenül leiratkozásra. A Társaság ez
esetben, a továbbiakban hírlevelet nem küld. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A hírleveleket megbízási szerződés alapján külsős vállalkozás közreműködésével kerülnek kiküldésre,
a hírlevélre feliratkozók adatait a megbízott vállalkozás saját adatbázisában tárolja. Az adatbiztonság
és az adatvédelmi előírásoknak való megfelelés biztosítása végett az Adatkezelő az adatfeldolgozókkal
minden esetben adatfeldolgozói szerződést köt, vagy a megbízási szerződés részeként rögzítik az
adatfeldolgozásra vonatkozó szabályokat.

az adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozók:
adatfeldolgozók:
– Név: Szubjektív Média Kft.
– Székhely: 1115 Budapest, Etele út 64/B
– adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: weboldal üzemeltetésével, tartalom
szerkesztésével, hírlevél szerkesztésével, kiküldésével az adatbázis
karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása.
– név: SAS Sendinblue
– székhely: 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France
– adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: hírlevelek kiküldése és a kiküldött
hírlevelek analitikája.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:

A marketing-kommunikációs csatornán való kommunikálás hírlevélküldéssel az arra feliratkozó email címekre

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét
célból történő kezeléséhez

KEZELT ADATOK KÖRE:
e-mail cím, érintett neve (vezetéknév és keresztnév)

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét,
hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben
bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az
Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró
bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
A hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az érintett kéri adatai törlését
(leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását
követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:
– kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– kérheti személyes adatainak helyesbítését,
– kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy
az azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
– visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
– kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
– élhet adathordozhatósághoz való jogával.

3. FACEBOOK HÍRLEVÉL FELIRATKOZÓ NYEREMÉNYJÁTÉK

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
Az Adatkezelő a Facebook oldalán https://www.facebook.com/MarketCentralFerihegy egy Facebook
hírlevél feliratkozó űrlapon keresztül lehetőséget biztosít a nyereményjátékban résztvevők számára a
regisztrációra a és a hírlevélre való feliratkozásra (Facebook hírlevél feliratkozó űrlap). A játékosok az
űrlap maradéktalan kitöltésével jogosultak a nyereményjáték sorsoláson való részvételre. A
nyerteseket az űrlapon keresztül az Alphapark Keszthely bevásárlóközpont hírlevelére feliratkozó és
az űrlapon található kérdésekre válaszolók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a
(www.random.org) alkalmazás segítségével. A nyertes nevét az Adatkezelő nyilvánosságra hozza a
Alphapark Keszthely Facebook-oldalon, sorsolás tárgyú üzenőfali posztban. Ezt követően az
Adatkezelő felveszi a kapcsolatot a nyertessel az általa megadott elérhetőségen és bekéri a nyeremény
átvételének pontosításához a kapcsolati adatokat, valamint a nyeremény utáni adó megfizetéséhez
szükséges adatokat. A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes
köteles a Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a
Nr.6.
Market Central Ferihegy Bevásárlóközpont
nyereménnyel kapcsolatos nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben
együttműködni a Szervezővel. Az aktuális nyereményjáték szabályzatát az Adatkezelőelérhetővé teszi
a Facebook hírlevél feliratkozó űrlapon. Egyes esetekben az Adatkezelő tulajdonában lévő
Bevásárlóközpont Bérlője a nyeremény szponzorálója, így a nyeremény és az adó vonzata a Bérlőt
terheli. Ebben az esetben az Adatkezelő a nyereményjáték lebonyolítását követően a nyertes személyes
adatait és az adózáshoz szükséges személyes adatokat továbbítja az adott Bérlőnek. A nyeremény
átadása és adó megfizetésével kapcsolatos adatkezelés tekintetében a Bérlő lesz az adatkezelő.
A hírlevélre természetes személy e-mail címe, neve (vezetéknév és keresztnév) és lakhelyének neve
megadásával, az adatkezelési szabályokhoz való előzetes hozzájárulással iratkozhat fel.
Egyéb adatkezelés (Facebook képpont és Google Analytics)
A Facebook, mint önálló Adatkezelő Facebook képpontot használ, ami lehetővé teszi, hogy az
Facebook statisztikai, a személyre nem visszavezethető adatot gyűjtsön a látogatókkal kapcsolatban,
így a honlapok látogatói által végrehajtott műveletekből származó statisztikai adatokkal a Facebook
hirdetéseit hatékonyabbá teheti.
A Facebook beállításokról (Facebook Inc. Menlo Park, California, USA) a
https://www.facebook.com/policies/cookies/és a https://www.facebook.com/about/privacy/update
oldalakon talál bővebb információt.
Az Adatkezelő minden esetben biztosítja az előzetes tájékozódáshoz és az önkéntességhez való jogot.
Ezt az adatkezelés megkezdése elött a tájékoztató elérhetővé tételével biztosítja az Adatkezelő.
A hozzájárulást Ön a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő
feliratkozás során, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg, a hozzájáruló nyilatkozat
önkéntes bepipálásával.
Hírlevelet csak olyan természetes személynek küld az Adatkezelő, aki azt az Adatkezelő
kommunikációs vagy marketing csatornáján kifejezetten hozzájárult.

LEIRATKOZÁS:
Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása során megadott adatait,
ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik a feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található
„Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel nem
keresi meg Önt. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.
A hírlevélről az érintett e-mail cím használója bármikor, ingyenesen, közvetlenül leiratkozhat.
Amennyiben vissza kívánja vonni a Társaság részére, a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását (azaz
le kíván iratkozni a hírlevélről, visszavonja hozzájárulását), úgy ezt info@marketcentral.hu vagy a
hirlevel@marketcentral.hu címre küldött elektronikus levélben teheti meg, vagy a hírlevelet
tartalmazó e-mail-ben (elektronikus üzenet) lehetőség van közvetlenül leiratkozásra. A Társaság ez
esetben, a továbbiakban hírlevelet nem küld. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a hozzájárulás
visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
A hírlevelek megbízási szerződés alapján külsős vállalkozás közreműködésével kerülnek kiküldésre, a
hírlevélre feliratkozók adatait a megbízott vállalkozás saját adatbázisában tárolja. Az adatbiztonság és
az adatvédelmi előírásoknak való megfelelés biztosítása végett az Adatkezelő a hírlevél
szervezésében, kiküldésében érintett adatfeldolgozókkal minden esetben adatfeldolgozói szerződést
köt, vagy a megbízási szerződés részeként rögzítik az adatfeldolgozásra vonatkozó szabályokat.

az adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozók:
adatfeldolgozók:
– név: SAS Sendinblue
– székhely: 7 rue de Madrid, 75008 Paris, France
– adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: hírlevelek kiküldése és a kiküldött
hírlevelek analitikája, hírlevélre feliratkozott személyek adatainak tárolása.
– Név: Szubjektív Média Kft.
– Székhely: 1115 Budapest, Etele út 64/B
– adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Adatkezelő marketing tevékenységének
ellátása keretében a nyereményjáték szervezése.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
1) A Facebook hírlevél feliratkozó nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelése.
2) Nyertessel való kapcsolat felvétel.
3) Nyeremény átadásának és a nyereményjáték adó vonzatával kapcsolatos adatbekérés.
4) Nyereményjátékban résztvevők részére hírlevél küldése.
5) Nyeremény átvételének dokumentálása (Átvételi elismervény)

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
1) 2) 4) Adatkezelési cél esetén: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulását adta
személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez, 1.(2.) a
Grt. 6. § (5) bekezdése.
3) 5) Adatkezelési cél esetén: GDPR 6. cikk (1) c) az adatkezelés az adatkezelőre
vonatkozó jogi kötelezettségteljesítéséhez szükséges. Számviteli tv. 169. § (2)
bekezdése.

KEZELT ADATOK KÖRE:
1) Facebook hírlevél feliratkozó játékban regisztráló játékosok esetén: e-mail
címe, neve (vezetéknév és keresztnév) és lakhelyének megnevezés.
2) Nyertessel való kapcsolat felvétel esetén: a nyertes telefonszáma, lakóhely
megnevezése, lakcím.
3) Nyeremény átadásakor: emailcím, telefonszám, lakóhely megnevezése, lakcím,
az adózáshoz: születési idő, hely, anyja neve, adóazonosító jele.
4) Hírlevél küldés esetén: e-mail cím, érintett neve (vezetéknév és keresztnév)
5) Nyeremény átvételének dokumentálása esetén: a nyertes neve (vezetéknév és
keresztnév), anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átadó és az
átvevő aláírása

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
Abban az esetben amikor a meghirdetett nyereményjátékot egy adott Bérlő szponzorálja az Adatkezelő
a következő személyes adatokat továbbítja a Bérlő felé:
Adattovábbítás
címzettje: Adott nyereményjátékot szponzoráló Bérlő
jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. átadott adatok kategóriái: nyertes neve, elérhetősége, lakcíme és a nyeremény adó
vonzatához szükséges adatok.
Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét,
hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben
bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az
Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró
bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
1) Adatkezelési cél esetén A hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az
érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal.
2) Adatkezelési cél esetén: nyeremény átadásáig, de legkésőbb a sorsolást követő 30 napig.
3) Adatkezelési cél esetén: Nyertessel való kapcsolat felvétel a nyeremény átadásáig.
A nyeremény adó vonzatával kapcsolatos adatok a 2000. évi C. törvény 169.§. (1) (Sztv.) által
előírt folyamatokhoz szükséges személyes adatok tárolási ideje 8 év.
4) Adatkezelési cél esetén: A hírlevélszolgáltatás üzemeltetésének végéig, de amennyiben az
érintett kéri adatai törlését (leiratkozik a hírlevélről), úgy a törlési kérelmét követően azonnal.
5) Adatkezelési cél esetén: A nyeremény átadása esetén a 2000. évi C. törvény 169.§. (1) (Sztv.)
által előírt folyamatokhoz szükséges személyes adatok tárolási ideje 8 év.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az 1.) 2.) 4.) adatkezelési cél tekintetében:
– kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– kérheti személyes adatainak helyesbítését,
– kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az
azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
– visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
– kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
– élhet adathordozhatósághoz való jogával.
Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az
alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az 3.) 5.) adatkezelési cél tekintetében:
– kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– kérheti személyes adatainak helyesbítését,
– kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az
azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
– kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását.

4. FACEBOOK ÜZENŐFALI NYEREMÉNYJÁTÉK

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
Az Adatkezelő a Facebook oldalán https://www.facebook.com/MarketCentralFerihegy egy Facebook
üzenőfali nyereményjátékot szervez. A játékban megjelentett Nyereményjáték szabályzatban rögzített
módon, feltételekkel tud részt venni. A Nyereményjátékban résztvevő játékosok a részvétellel, a
felhívó poszt alá történő kommenteléssel- mint ráutaló magatartással járulnak hozzá, hogy a megadott
adataikat az Adatkezelő jelen tájékoztatóban foglaltak szerint a Nyereményjáték lebonyolítása és
kapcsolattartás céljából kezelje, nyertesség esetén nevüket és profilképüket Szervező a Facebook
oldalán nyilvánosságra hozza. Az érintett a hozzájárulását a Szervező részére írt e-mail vagy privát
Facebook üzenetben bármikor visszavonhatja, ezen esetben adatai törlésre kerülnek, a játékban a továbbiakban nem vehet részt, részére a nyeremény nem adható át. A hozzájárulás visszavonása a
korábbi adatkezelés jogszerűségét nem érinti, illetőleg egyesesetekben a Szervező jogos érdeke vagy
jogi kötelezettsége teljesítése alapján a hozzájárulás visszavonása ellenére tovább kezelheti a
személyes adatokat.
A nyerteseket a Facebook üzenőfali játékban résztvevők adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a
(www.random.org) alkalmazás segítségével. A nyertes nevét az Adatkezelő nyilvánosságra hozza a
Alphapark Keszthely Facebook-oldalon, sorsolás tárgyú üzenőfali posztban. Ezt követően az
Adatkezelő felveszi a kapcsolatot a nyertessel az általa megadott elérhetőségen és bekéri a nyeremény
átvételének pontosításához a kapcsolati adatokat, valamint a nyeremény utáni adó megfizetéséhez
szükséges adatokat. A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes
köteles a Szervezőrendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a
nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben
együttműködni a Szervezővel. A Facebook üzenőfali nyereményjáték szövegében (Facebook poszt) az
Adatkezelő elérhetővé teszi az aktuális nyereményjáték szabályzatát.
Egyes esetekben az Adatkezelő tulajdonában lévő Bevásárlóközpont Bérlője a nyeremény
szponzorálója, így a nyeremény és az adó vonzata a Bérlőt terheli. Ebben az esetben az Adatkezelő a
nyereményjáték lebonyolítását követően a nyertes személyes adatait és az adózáshoz szükséges
személyes adatokat továbbítja az adott Bérlőnek. A nyeremény átadása és adó megfizetésével
kapcsolatos adatkezelés tekintetében a Bérlő lesz az adatkezelő
Egyéb adatkezelés (Facebook képpont és Google Analytics)
A Facebook, mint önálló Adatkezelő Facebook képpontot használ, ami lehetővé teszi, hogy az
Facebook statisztikai, a személyre nem visszavezethető adatot gyűjtsön a látogatókkal kapcsolatban,
így a honlapok látogatói által végrehajtott műveletekből származó statisztikai adatokkal a Facebook
hirdetéseit hatékonyabbá teheti.
A Facebook beállításokról (Facebook Inc. Menlo Park, California, USA) a
https://www.facebook.com/policies/cookies/és a https://www.facebook.com/about/privacy/update
oldalakon talál bővebb információt.
Az Adatkezelő minden esetben biztosítja az előzetes tájékozódáshoz és az önkéntességhez való jogot.
Ezt az adatkezelés megkezdése elött a tájékoztató elérhetővé tételével biztosítja az Adatkezelő.

az adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozók:
adatfeldolgozók:
– Név: Szubjektív Média Kft.
– Székhely: 1115 Budapest, Etele út 64/B
– adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Adatkezelő marketing tevékenységének
ellátása keretében a nyereményjáték szervezése.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
1) A Facebook üzenőfali nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelése.
2) Nyertessel való kapcsolat felvétel.
3) Nyeremény átadásának és a nyereményjáték adó vonzatával kapcsolatos adatbekérés.
4) Nyeremény átvételének dokumentálása (Átvételi elismervény)

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
1) 2) 3) Adatkezelési cél esetén: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulását adta
személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Számviteli
tv. 169. § (1) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése,

4) Adatkezelési cél esetén: GDPR 6. cikk (1) c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

KEZELT ADATOK KÖRE:

1) Facebook üzenőfali nyereményjátékban résztvevők esetén: Facebook profil ID címe,kommentje
2) Nyertessel való kapcsolat felvétel esetén: e-mail címe, neve (vezetéknév és keresztnév).
3) Nyeremény átadásakor: emailcím, telefonszám, lakóhely megnevezése, lakcím,
az adózáshoz: név (vezetéknév és keresztnév) születési idő, hely, anyja neve,
adóazonosító jele.
4) Nyeremény átvételének dokumentálása esetén: a nyertes neve (vezetéknév és keresztnév),
anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átadó és az átvevő aláírása.
AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
Abban az esetben amikor a meghirdetett nyereményjátékot egy adott Bérlő szponzorálja az Adatkezelő
a következő személyes adatokat továbbítja a Bérlő felé:
Adattovábbítás
– címzettje: Adott nyereményjátékot szponzoráló Bérlő
– jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
– átadott adatok kategóriái: nyertes neve, elérhetősége, lakcíme és a nyeremény adó
vonzatához szükséges adatok.
Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét,
hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben
bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az
Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró
bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
1) Adatkezelési cél esetén: A nyereményjáték sorsolását követő 30 nap.
2) Adatkezelési cél esetén: A nyeremény átadásáig, de legkésőbb a sorsolást követő 30 napig
3) Adatkezelési cél esetén: Nyertessel való kapcsolat felvétel a nyeremény átadásáig.
A nyeremény adó vonzatával kapcsolatos adatok a 2000. évi C. törvény 169.§. (1) (Sztv.) által
előírt folyamatokhoz szükséges személyes adatok tárolási ideje 8 év.
4) Adatkezelési cél esetén: Nyeremény átadása esetén: a 2000. évi C. törvény169.§. (1) (Sztv.)
által előírt folyamatokhoz szükséges személyes adatok tárolási ideje végett 8 év.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

AZ ÉRINTETT JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását
követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az 1.) 2.) 3.) adatkezelési cél
tekintetében:
– kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– kérheti személyes adatainak helyesbítését,
– kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az
azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
– visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
– kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
– élhet adathordozhatósághoz való jogával.

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását
követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az 4.) adatkezelési cél tekintetében:
– kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– kérheti személyes adatainak helyesbítését,
– kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az
azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
– kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását.

5. WEBOLDALI VÁSÁRLÁSSAL EGYBEKÖTÖTT PROMÓCIÓ, NYEREMÉNYJÁTÉK

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
Az Adatkezelő a weboldalán https://marketcentral.hu vásárlással egybekötött nyereményjátékot
szervez. A játékban megjelentetett Nyereményjáték szabályzatban rögzített módon, feltételekkel tud
részt venni. A Nyereményjátékban résztvevő játékosok az Alphapark Keszthely bevásárlóközpont
üzleteiben történt vásárlást követően a weboldalra elhelyezett felületen regisztrál a játékba –
mint ráutaló magatartással járulnak hozzá, hogy a megadott adataikat az Adatkezelő jelen
tájékoztatóban foglaltak szerint a Nyereményjáték lebonyolítása és kapcsolattartás céljából kezelje,
nyertesség esetén nevüket a Szervező weboldalán nyilvánosságra hozhatja. Az érintett a hozzájárulását
a Szervező részére írt e-mail-be bármikor visszavonhatja, ezen esetben adatai törlésre kerülnek, a
játékban a továbbiakban nem vehet részt, részére a nyeremény nem adható át. A hozzájárulás
visszavonása a korábbi adatkezelés jogszerűségét nem érinti, illetőleg egyesesetekben a Szervező
jogos érdeke vagy jogi kötelezettsége teljesítése alapján a hozzájárulás visszavonása ellenére tovább
kezelheti a személyes adatokat.
A nyerteseket a Weboldali vásárlással egybekötött nyereményjátékban résztvevők adatbázisából
véletlenszerűen választjuk ki a (https://socialwinner.besocial.hu/) alkalmazás segítségével. Ezt
követően az Adatkezelő felveszi a kapcsolatot a nyertessel az általa megadott elérhetőségen és bekéri a
nyeremény átvételének pontosításához a kapcsolati adatokat, valamint a nyeremény utáni adó
megfizetéséhez szükséges adatokat. A nyeremények után fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes
köteles a Szervezőrendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a
nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben
együttműködni a Szervezővel. A Weboldali nyereményjátékban az Adatkezelő elérhetővé teszi az
aktuális nyereményjáték szabályzatát.
Egyes esetekben az Adatkezelő tulajdonában lévő Bevásárlóközpont Bérlője a nyeremény
szponzorálója, így a nyeremény és az adó vonzata a Bérlőt terheli. Ebben az esetben az Adatkezelő a
nyereményjáték lebonyolítását követően a nyertes személyes adatait és az adózáshoz szükséges
személyes adatokat továbbítja az adott Bérlőnek. A nyeremény átadása és adó megfizetésével
kapcsolatos adatkezelés tekintetében a Bérlő lesz az adatkezelő
Az Adatkezelő minden esetben biztosítja az előzetes tájékozódáshoz és az önkéntességhez való jogot.
Ezt az adatkezelés megkezdése elött a tájékoztató elérhetővé tételével biztosítja az Adatkezelő.
az adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozók:
adatfeldolgozók:
– Név: Szubjektív Média Kft.
– Székhely: 1115 Budapest, Etele út 64/B

– adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Adatkezelő marketing tevékenységének
ellátása keretében a nyereményjáték szervezése.
– név: DiMa.hu Kft.
– székhely: 4032 Debrecen, Békessy Béla utca 9. C. ép. 3. emelet 10.
– adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhelyszolgáltató.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
1) A Weboldali vásárlással egybekötött nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelése.
2) Nyertessel való kapcsolat felvétel.
3) Nyeremény átadásának és a nyereményjáték adó vonzatával kapcsolatos adatbekérés.
4) Nyeremény átvételének dokumentálása (Átvételi elismervény)

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
1) 2) 3) Adatkezelési cél esetén: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulását adta
személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Számviteli tv.
169. § (1) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése,
4) Adatkezelési cél esetén: GDPR 6. cikk (1) c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

KEZELT ADATOK KÖRE:
1) Weboldali vásárlással egybekötött nyereményjátékban résztvevők esetén: nevét, email címét,
városát, és a vásárlási blokkjának az AP kódját
2) Nyertessel való kapcsolat felvétel esetén: e-mail címe, neve (vezetéknév és keresztnév).
3) Nyeremény átadásakor: emailcím, telefonszám, lakóhely megnevezése, lakcím,
4) az adózáshoz: név (vezetéknév és keresztnév) születési idő, hely, anyja neve, adóazonosító
jele.
5) Nyeremény átvételének dokumentálása esetén: a nyertes neve (vezetéknév és keresztnév),
anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átadó és az átvevő aláírása

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:
Abban az esetben amikor a meghirdetett nyereményjátékot egy adott Bérlő szponzorálja az Adatkezelő
a következő személyes adatokat továbbítja a Bérlő felé:
Adattovábbítás
– címzettje: Adott nyereményjátékot szponzoráló Bérlő
– jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
– átadott adatok kategóriái: nyertes neve, elérhetősége, lakcíme és a nyeremény adó
vonzatához szükséges adatok.
Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét,
hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben
bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az
Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró
bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
1) Adatkezelési cél esetén: A nyereményjáték sorsolását követő 30 nap.
2) Adatkezelési cél esetén: A nyeremény átadásáig, de legkésőbb a sorsolást követő 30 napig
3) Adatkezelési cél esetén: Nyertessel való kapcsolat felvétel a nyeremény átadásáig.

4) A nyeremény adó vonzatával kapcsolatos adatok a 2000. évi C. törvény 169.§. (1) (Sztv.) által
előírt folyamatokhoz szükséges személyes adatok tárolási ideje 8 év.
5) Adatkezelési cél esetén: Nyeremény átadása esetén: a 2000. évi C. törvény169.§. (1) (Sztv.)
által előírt folyamatokhoz szükséges személyes adatok tárolási ideje végett 8 év.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását
követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az 1.) 2.) 3.) adatkezelési cél
tekintetében:
– kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– kérheti személyes adatainak helyesbítését,
– kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az
azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
– visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
– kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
– élhet adathordozhatósághoz való jogával.
Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását
követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az 4.) adatkezelési cél tekintetében:
– kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– kérheti személyes adatainak helyesbítését,
– kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az
azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
– kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását.

6. WEBOLDALI NYEREMÉNYJÁTÉK

AZ ADATKEZELÉS FOLYAMATÁNAK LEÍRÁSA:
Az Adatkezelő a weboldalán https://marketcentral.hu nyereményjátékot szervez. A játékban
megjelentetett Nyereményjáték szabályzatban rögzített módon, feltételekkel tud részt venni. A
Nyereményjátékban résztvevő játékosok az Alphapark Keszthely bevásárlóközpont weboldalra
elhelyezett felületén regisztrál a játékba – mint ráutaló magatartással járulnak hozzá, hogy a megadott
adataikat az Adatkezelő jelen tájékoztatóban foglaltak szerint a Nyereményjáték lebonyolítása és
kapcsolattartás céljából kezelje, nyertesség esetén nevüket a Szervező weboldalán nyilvánosságra
hozhatja. Az érintett a hozzájárulását a Szervező részére írt e-mail-be bármikor visszavonhatja, ezen
esetben adatai törlésre kerülnek, a játékban a továbbiakban nem vehet részt, részére a nyeremény nem
adható át. A hozzájárulás visszavonása a korábbi adatkezelés jogszerűségét nem érinti, illetőleg
egyesesetekben a Szervező jogos érdeke vagy jogi kötelezettsége teljesítése alapján a hozzájárulás
visszavonása ellenére tovább kezelheti a személyes adatokat.
A nyerteseket a Weboldali nyereményjátékban résztvevők adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki
a (www.random.org) alkalmazás segítségével. Ezt követően az Adatkezelő felveszi a kapcsolatot a
nyertessel az általa megadott elérhetőségen és bekéri a nyeremény átvételének pontosításához a
kapcsolati adatokat, valamint a nyeremény utáni adó megfizetéséhez szükséges adatokat. A
nyeremények után fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles a Szervező rendelkezésére
bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni a Szervezővel. A
Weboldali nyereményjátékban az Adatkezelő elérhetővé teszi az aktuális nyereményjáték szabályzatát.
Egyes esetekben az Adatkezelő tulajdonában lévő Bevásárlóközpont Bérlője a nyeremény
szponzorálója, így a nyeremény és az adó vonzata a Bérlőt terheli. Ebben az esetben az Adatkezelő a
nyereményjáték lebonyolítását követően a nyertes személyes adatait és az adózáshoz szükséges
személyes adatokat továbbítja az adott Bérlőnek. A nyeremény átadása és adó megfizetésével
kapcsolatos adatkezelés tekintetében a Bérlő lesz az adatkezelő
Az Adatkezelő minden esetben biztosítja az előzetes tájékozódáshoz és az önkéntességhez való jogot.
Ezt az adatkezelés megkezdése elött a tájékoztató elérhetővé tételével biztosítja az Adatkezelő.
az adatkezeléshez kapcsolódó adatfeldolgozók:
adatfeldolgozók:
– Név: Szubjektív Média Kft.
– Székhely: 1115 Budapest, Etele út 64/B
– adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: Adatkezelő marketing tevékenységének
ellátása keretében a nyereményjáték szervezése.
– név: DiMa.hu Kft.
– székhely: 4032 Debrecen, Békessy Béla utca 9. C. ép. 3. emelet 10.
– adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: tárhelyszolgáltató.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA:
1) A Weboldali nyereményjátékhoz kapcsolódó adatbázis kezelése.
2) Nyertessel való kapcsolat felvétel.
3) Nyeremény átadásának és a nyereményjáték adó vonzatával kapcsolatos adatbekérés.
4) Nyeremény átvételének dokumentálása (Átvételi elismervény)

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA:
1) 2) 3) Adatkezelési cél esetén: GDPR 6. cikk (1) a) szerinti érintetti hozzájárulását adta
személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez. Számviteli tv.
169. § (1) bekezdése és a Grt. 6. § (5) bekezdése,
4) Adatkezelési cél esetén: GDPR 6. cikk (1) c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi
kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

KEZELT ADATOK KÖRE:
1) Weboldali nyereményjátékban résztvevők esetén: nevét, email címét, lakóhelyének
neve.
2) Nyertessel való kapcsolat felvétel esetén: e-mail címe, neve (vezetéknév és keresztnév).
3) Nyeremény átadásakor: email cím, telefonszám, lakóhely megnevezése, lakcím,
az adózáshoz: név (vezetéknév és keresztnév) születési idő, hely, anyja neve,
adóazonosító jele.
4) Nyeremény átvételének dokumentálása esetén: a nyertes neve (vezetéknév és keresztnév),
anyja neve, címe, adóazonosító jele, telefonszáma, dátum, az átadó és az átvevő aláírása

AZ ADATKEZELÉS SORÁN AZ ADAT AZ ALÁBBI HARMADIK SZEMÉLYEK RÉSZÉRE, A MEGJELÖLT
JOGALAPPAL KERÜL TOVÁBBÍTÁSRA:

Abban az esetben amikor a meghirdetett nyereményjátékot egy adott Bérlő szponzorálja az Adatkezelő
a következő személyes adatokat továbbítja a Bérlő felé:
Adattovábbítás
– címzettje: Adott nyereményjátékot szponzoráló Bérlő
– jogalapja: GDPR 6. cikk (1) f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos
érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.
– átadott adatok kategóriái: nyertes neve, elérhetősége, lakcíme és a nyeremény adó
vonzatához szükséges adatok.
Az Adatkezelő az adatokat harmadik fél részére nem továbbítja, ám felhívja az érintettek figyelmét,
hogy személyes adatok bíróság és hatóság részére történő kiadását előírhatja jogszabály. Amennyiben
bíróság vagy hatóság jogszabályban rögzített eljárása során személyes adatok átadására kötelezi az
Adatkezelőt, úgy az Adatkezelő jogszabályi kötelezettségét teljesítve, köteles a kért adatokat az eljáró
bíróság vagy hatóság rendelkezésére bocsátani.

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK IDŐTARTAMA:
1) Adatkezelési cél esetén: A nyereményjáték sorsolását követő 30 nap.
2) Adatkezelési cél esetén: A nyeremény átadásáig, de legkésőbb a sorsolást követő 30 napig
3) Adatkezelési cél esetén: Nyertessel való kapcsolat felvétel a nyeremény átadásáig.
A nyeremény adó vonzatával kapcsolatos adatok a 2000. évi C. törvény 169.§. (1) (Sztv.) által
előírt folyamatokhoz szükséges személyes adatok tárolási ideje 8 év.
4) Adatkezelési cél esetén: Nyeremény átadása esetén: a 2000. évi C. törvény169.§. (1) (Sztv.)
által előírt folyamatokhoz szükséges személyes adatok tárolási ideje végett 8 év.

AUTOMATIZÁLT DÖNTÉSHOZATAL TÉNYE:
Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

AZ ÉRINTETTI JOGGYAKORLÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK:
Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását
követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az 1.) 2.) 3.) adatkezelési cél
tekintetében:
– kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– kérheti személyes adatainak helyesbítését,
– kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az
azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
– visszavonhatja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,
– kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását,
– élhet adathordozhatósághoz való jogával.
Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását
követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet az 4.) adatkezelési cél tekintetében:
– kérheti tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
– kérheti személyes adatainak helyesbítését,
– kérheti személyes adatai törlését, ha azok kezelése véleménye szerint jogellenes vagy az
azokkal elérendő célból az Adatkezelőnek már nincs rá szüksége,
– kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását.
Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és
szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre
juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,
nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés
ellen.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben, a GDPR által
meghatározott szabályok teljesítése mellett is, a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető,
könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.
Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen tájékoztatóban
feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön azonban szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága
igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is
megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok rendelkezésére állnak. Minden más esetben az
igényt munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb egy hónapon belül
tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal
hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt
indokolja, ellenben erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton
tájékoztatjuk.
Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal
élhet. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatban Ön panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz vagy – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye
szerint illetékes törvényszékhez.
Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát
hozzánk fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Javasoljuk
ezért, hogy először velünk vegye fel a kapcsolatot!