HÁZIKERTÉSZET NYÁRI FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉK

Részvételi- és Játékszabályzata és a játékkal összefüggő adatkezelési tájékoztatója

A Játék Szervezője: Házikertészet, Ujvári Gabriella egyéni vállalkozó (2051 Biatorbágy, Ferenc utca 16., Adószám: 65888904-1-33, Bankszámlaszám: 10403208-50526789-66481007, Telefon: 06 70 629 9202, email: info@hazikerteszet.hu, Cégjegyzékszám: 29103487), továbbiakban HÁZIKERTÉSZET „ŐSZI FACEBOOK NYEREMÉNYJÁTÉKOT” (továbbiakban: „Játék”) szervez az alábbi feltételekkel és módon:

A Játék Résztvevői: A Játékban részt vehet minden 18. életévét betöltött természetes személy (a továbbiakban: „Résztvevő”), aki a HÁZIKERTÉSZET Facebook oldalán (https://www.facebook.com/H%C3%A1zikert%C3%A9szet-277197402363888) helyesen válaszol a 2022. június 20. július 3. között megjelentetetett játék posztban feltett kérdésekre. A további részletek lentebb olvashatók.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat (a továbbiakban: „Szabályzat”) automatikus elfogadását jelenti.

A Játék leírása:

A Játékban résztvevőknek, a HÁZIKERTÉSZET Facebook oldalán https://www.facebook.com/H%C3%A1zikert%C3%A9szet-277197402363888 megjelentetett játékposztnál egy kérdésre kell válaszolniuk a poszt alatt, kommentben. A játéksorozat menete:

  1. játék időtartama: 2022. június 20-július 3., sorsolás: július 4. hétfő

nyertesek száma: 3 fő, nyereményük: 1-1 db 3.000 Ft értékű virágkupon, melyet a szerencsés nyertesek 2022. július 31-ig vásárolhatnak le a Házikertészetben (cím és elérhetőség a játékszabály bevezetőjében)

A sorsolás helye, ideje:

A Sorsolás helyszíne minden esetben a Szervező székhelye. A Sorsolás a véletlenség elvének eleget tevő, számítógépes program segítségével történik (www.random.org ). A sorsolás eredménye a  Házikertészet Facebook oldalán lesz közzé téve, itt:  https://www.facebook.com/H%C3%A1zikert%C3%A9szet-277197402363888

A nyeremények valamennyi költségét a Szervező viseli.

Amennyiben a nyertes Játékos bármilyen ok miatt kizárásra kerül és ezzel kiesik, a Szervező jogában áll helyébe Pótnyertest sorsolni. Abban az esetben is a Pótnyertes lép a Nyertes helyére, ha a Nyertes a részére írt Facebook profiljára küldött értesítésre az elküldés napjától számított 10 napon belül nem válaszol. A Pótnyertesekre a Nyertesekre vonatkozó fenti szabályok ugyanúgy vonatkoznak.

A Szervező összesen 3 fő Nyertest sorsol a játék végén.

Nyeremények: A Játék során kisorsolásra kerülő nyeremények pontos körét, megnevezésüket a Szervező az online csatornáin (Facebook, weboldal) teszi közzé.

Nyeremények átvétele:

A Nyertes Facebook profiljában a Szervező értesíti a nyertes Játékost a sorsolást követő 5 munkanapon belül a nyereményéről és a nyeremény átvételének idejéről. A nyeremény átvételének helye a Szervező székhelye (2051 Biatorbágy, Ferenc utca 16.), vagy a Szervező és Nyertes által személyesen megbeszélt egyéb helyszín ).

A nyeremény átvételének határideje: 2022. július 31.

Ha a Nyertes az értesítésben meghatározott határidőben nem veszi át a nyereményt, a Szervező úgy tekinti, hogy a nyereményről a Játékos írásbeli lemondó nyilatkozat nélkül lemondott. A Szervező ilyen esetben jogosult lesz a kisorolt Pótnyertes részére átadni a nyereményt. A Pótnyertes értesítésével, nyereményének átvételével illetve a kiesésével kapcsolatos eljárásra a nyertes Játékosra vonatkozó szabályok irányadók.

Az adott heti Nyertesek nevét megtekintheti a Szervező Facebook oldalán: https://www.facebook.com/H%C3%A1zikert%C3%A9szet-277197402363888 a sorsolás időpontjától számított 2 napon belül. Amennyiben sem a nyertes Játékosok, sem a Pótnyertesek nem veszik át a nyereményt, a Szervező azt ebben az esetben újra kisorsolja. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a nyertes Játékost, aki nem felel meg a jelen Szabályzatban leírt feltételeknek, ebben az esetben kiesik és a helyébe Pótnyertes lép.

Adatvédelmi tájékoztató

A Játékkal kapcsolatos egyéb rendelkezések: A Játékszabályzat módosításának jogát a Szervező fenntartja. A jelen szabályzat megváltozásáról a Szervező a Játékosokat a korábbi felhívásnak megfelelő formában a megváltoztatást követően haladéktalanul tájékoztatja. A Szervező nem oszt ki a jelen Játék kommunikációs anyagain fel nem tüntetett további nyereményt. A Játék kommunikációs anyagain látható képek csak illusztrációk. A nyeremények másra át nem ruházhatók, nem becserélhetők és pénzre át nem válthatók. A Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, illetőleg a Játékosnál felmerülő károkért (például: technikai jellegű pontatlanságért, nem teljesítésért, hibáért, hiányért, megszakításért, törlésért, működésbeli vagy átviteli késésért, számítógépes vírusért, a kommunikációs vonal hibájáért, valamint a rögzített adatok ellopásáért, megsemmisítéséért, illetve jogosulatlan hozzáférésért, módosításáért vagy használatáért) való felelősséget kizárja a Szervező. A Játékban való részvétel a Játékszabályzat automatikus elfogadását jelenti. A Szervező fenntartja magának azt a jogot, hogy bármikor, előzetes bejelentés és indoklás nélkül a jelen Játék szabályait módosítsa, tetszőleges időtartamra felfüggessze vagy befejezze. A Szervező bármikor jogosult a jelen Játékszabályzat feltételeit megváltoztatni a Játékosok egyidejű, megfelelő tájékoztatása mellett.

Valamennyi módosítás a közzététel időpontjától érvényes. A Szervező fenntartja azt a jogot, hogy manipuláció, szabálytalan játék, visszaélés, vagy ezek gyanúja, esetén a Játékból bárkit indoklás nélkül kizárjon. A Játékra vonatkozó valamennyi információ, és a Játékkal kapcsolatos Játékszabályzat elérhető a www.hazikerteszet.hu  oldalon, valamint további tájékoztatás kérhető a Szervező telefonszámán, itt: +36 70 629 9202.

Biatorbágy, 2022.06.20.

Közzétéve Kategória Egyéb